Strojna obdelava kovin na 5 načinov

V današnji industriji si ne moremo več predstavljati, da bi šlo brez obdelave kovin. Ta je pomembna tako v gradnji kot v transportnem sektorju kjer obdelavo kovin potrebujejo avtomobili, ladje, letala in druga prevozna sredstva. Prav tako pa kovine obdelujemo za dom in vsakdanjo rabo.

Ker gre za tako veliko in raznovrstno panogo, je jasno, da se kovine obdeluje na različne načine, med katerimi pa vsekakor velja izpostaviti nekaj načinov, o katerih lahko preberete več v nadaljevanju. Preverimo torej, kako močno smo ljudje napredovali na tem področju do danes in kaj vse znamo.

1. Laserski razrez cevi ali pločevine

Moderna tehnologija nam omogoča, da smo pri obdelavi kovin natančnejši, hitrejši in varčnejši kot kadarkoli. Pri razrezu kovin gre ta zasluga vsekakor laserski tehnologiji, ki omogoča vse našteto. Optimizirana laserska naprava namreč porabi manj električnega toka, je hitra in omogoča manj odpada.

Laserski razrez pločevine
Razrez pločevine z laserjem poteka hitro, natančno in okolju prijazno.

Slednje je nujno, ko beseda nanese na varovanje okolja. Prav odpadni materiali so največkrat velika obremenitev za okolje, pri čemer pa ne smemo govoriti samo o varčnosti pri manjši porabi energije. Tudi to je pot do manjše obremenitve za okolje ter čistejši zrak in vodo.

2. Prebijanje pločevine

Čeprav bi namesto prebijanja pločevine lahko uporabili tudi laserski izrez, pa je v primeru preprostejših oblik prebijanje cenovno precej ugodnejše, saj se pri njem porabi manj energije. Sodobna CNC orodja, ki se uporabljajo za prebijanje pločevine, zagotavljajo natančnost, zanesljivost, hitro obdelavo in fleksibilnost.

3. Krivljenje cevi s CNC strojem

Bistvo CNC stroja je, da omogoča računalniško vodeno obdelavo kovin. Kratica CNC pomeni prav to: Computer Numerically Controlled. Ker je pri krivljenju cevi pomembna natančnost izdelave tudi bolj zapletenih oblik, je takšen način obdelave seveda nujen. Pri krivljenju cevi prihaja do deformacij materiala in notranje strani sten, ki pa morajo ostati v določenih mejah.

Obdelava s CNC strojem prinaša večjo produktivnost, boljšo kvaliteto izdelka, natančno izdelavo in omogoča obdelavo materiala, ki na noben drug način ne bi bila izvedljiva. Pri krivljenju cevi gre za mehanski postopek, pri katerem se v stroj vstavi ravno cev, nakar jo računalniško voden program s pomočjo stiskalnice in posebnega orodja ukrivi v želeno obliko.

4. Vrezovanje navojev

Še eden nepogrešljivih načinov obdelave kovin je vrezovanje navojev. Brez njih dejansko ne gre nikjer, zato je pomembno, da ima podjetje, ki se s tem ukvarja, na razpolago stroje, ki omogočajo različne tehnike in vrste vrezovanja. Navoje potrebujemo na zunanjih delih kovinskih elementov kot tudi na notranji strani cevi. Pri tem pa je potrebno v obzir vzeti še obdelavo različnih materialov.

5. Robotsko varjenje kovin

Varjenje poznamo že kar nekaj časa, a si pri tem navadno v mislih izrišemo podobo varilca, ki v zaščitni opremi kovino vari z napravo v svoji roki. Danes v ta namen uporabljamo tudi robote, ki se še posebej dobro znajdejo v situacijah, ko je potrebno zavariti večje število kosov na popolnoma enak način.

Robotsko varjenje kovin
Robotsko varjenje se pogosto uporablja v avtomobilski in letalski industriji.

Takšno varjenje je še kako dobrodošlo v avtomobilski in letalski industriji, postopek pa lahko uporabljamo zgolj v zaprtih obratih, kjer se celoten proces tudi odvije. Robotsko varjenje zagotavlja hitro, učinkovito, natančno in predvsem varno varjenje.

Komentiranje je onemogočeno.